Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u travnju je iznosila 3,7 posto na godišnjoj razini, odnosno bila je manja nego u ožujku kada je iznosila 4,1 posto, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku (DZS) svoju prvu procjenu.

- Vidimo da nastavljamo trend pada stope inflacije, izjavio je ministar gospodarstva Damir Habijan i dodao da je riječ o najnižoj stopa inflacije od rujna 2021. godine kada je iznosila 3,3 posto

Smatra da to pokazuje ispravan smjer vladine politike i njezinih mjera.

Istaknuo je mjesečni pad cijena energije za 1,1 posto, a što se tiče porasta cijena usluga za 6,3 posto na godišnjoj razini, drži da je tome sigurno pridonio porast cijena smještaja u turizmu.

Ponovio je kako je Europska komisija za Hrvatsku prognozira inflaciju u 2024. godini od 2,5 posto, a u 2025. dva posto na godišnjoj razini. Siguran je da će to biti ostvareno.

Naglasio je da se za sada ne razmišlja o micanju mjera vezanih uz izračun cijena goriva, a rekao je i da se ne razmišlja o ukidanju mjera cjenovnih ograničenja za pojedine prehrambene proizvode.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni u travnju 2024. u odnosu na travanj 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,7 posto, dok su u odnosu na ožujak (na mjesečnoj razini), prema prvoj procjeni, u prosjeku više za 0,7 posto.

To je pad godišnje stopa inflacije u odnosu na ožujak, kada je iznosila 4,1 posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), usluge su poskupjele za 6,3 posto, hrana, piće i duhan 4,5 posto, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije dva posto, a energija 1,1 posto.

Porast cijena na mjesečnoj razini procijenjen je za industrijske neprehrambene proizvodi bez energije, za 1,2 posto, usluge, za 0,7 posto te hranu, piće i duhan, za 0,7 posto. Istodobno je, prema prvoj procjeni, pala cijena energije, za 0,4 posto.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena u travnju prema klasifikaciji ECOICOP objavljuju se 17. svibnja.

HICP: godišnja inflacija 4,7 posto

Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (HICP) koji je u utorak objavio Eurostat, procijenjena godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u travnju je 4,7 posto, što je druga najveća u eurozoni nakon Belgije koja ima 4,9 posto.

Prosječna godišnja stopa inflacije u eurozoni u travnju procijenjena je na 2,4 posto. (Hina)