Kandidati SDP-a za istarskog župana Danijel Ferić i njegova zamjenica Antonella Degrassi danas su, na konferenciji za novinare u Puli, predstavili program kroz 13 ključnih točaka za Istru jednakih šansi najavljući ukidanje golfa na Muzilu koji je postao simbol pogodovanja investitorima i ignoriranja volje građana i građanki te izradu aplikacije koja će omogućiti praćenje potrošnje novca iz proračuna Županije i županijskih tvrtki.

- Županija raspolaže godišnje s milijardu i 600 tisuća našeg novca a da mi nemamo uvida koliko se i što kome plaća, koliko troši na plaće, dnevnice..., istaknuo je Ferić najavivši i ukidanje nekih županijskih tvrki i agencija koji služe isključivo za uhljebljivanje stranačkih podobnika a da javnost nema pojma što rade. To su, primjerice, Istarska razvojna energetska agencija (IRENA) i Istarska razvojna turistička agencija (IRTA), rekao je Ferić. 

Dvije tisuće novih radnih mjesta u poduzetničkim zonama

U najkraćem naglaske programa Ferić je stavio na prostorno planiranje – pravedno, ekološki osviješteno i usmjereno na održiv razvoj,  pošteno i transparentno upravljanje javnim novcem, izgradnju četiri doma za starije i nemoćne, lokalne referendume, manju i efikasniju javnu upravu i racionalizaciju županijskih firmi i ustanova, dogradnju osnovnih i srednjih škola – jednosmjenska nastava svima, održivo gospodarenje otpadom, izgradnju suvremenog skloništa za napuštene životinje, izgradnju i opremanje poduzetničkih zona za novih 2.000 radnih mjesta, održiv turizam, dva milijuna kuna za Istru iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, 20% veći iznos studentskih stipendija te kontinuiranu borbu za demokratičnije, socijalno osjetljivije, ravnopravnije, zelenije i poštenije društvo.

Izlazimo iz vlasničke strukture tvrtke 'Brijuni rivijera', ukinut ćemo golf na Muzilu, uhljebničke županijske agencije...

- Govoreći o prostornom planiranju Danijel Ferić je istaknuo da će prvi, simbolični korak u tom smjeru biti će ukidanje golfa na Muzilu koji je postao simbol pogodovanja investitorima i ignoriranja volje građana i građanki. Kad je u pitanju zaštita okoliša najveći izazov na županijskoj razini je usklađenost županijskog prostornog plana sa novim ciljevima iz Zelenog plana EU, odnosno, zaštita prostora od prekomjerne izgradnje i devastacije kao i izmjene prostornog plana županije vezano za zone predviđene za izgradnju građevina za oporabu otpada istaknuo je Ferić.

Putem besplatne aplikacije svi građani će imati uvid u isplate iz Proračuna Istarske županije koji iznosi 1.619.600.000,00 kuna, uključujući isplate pravnim i fizičkim osobama, kao i troškove poput dnevnica ili reprezentacije svih zaposlenika Županije. Također, uvesti ćemo participativno budgetiranje pri izradi proračuna istarske županije.

- Jeste li ikada čuli za Istarsku regionalnu energetsku agenciju d.o.o. ili pak za Istarsku razvojnu turističku agenciju d.o.o.? Znate li da je Istarskom veleučilištu ministarstvo znanosti zabranilo upis studenata zbog loše kvalitete izvedbe studijskih programa, rekao je Ferić zalažući se za ukidanje Veleučilišta i pripajanje Sveučilištu kako studenti e bi izbubili svoja prava. 

Imati ćemo manju i efikasniju javnu upravu te ćemo racionalizirati županijske firme i ustanove, a Istarska županija će izaći iz vlasničke strukture promašenog projekta Brijuni Rivijera – istaknuo je Ferić.

U Istri treba izgraditi i postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Posebno se osvrnuo na održivo gospodarenje otpadom te je naglasio da treba zaustaviti izgradnju sušionice fekalnog mulja u sklopu Kaštijuna jer to je pogrešno mjesto.

- Ulaganja u Kaštijun neće dati rezultate jer je on samo zadnja karika u upravljanju otpadom u JLS. Osim dovoljnog broja reciklažnog otpada u Istri treba izgraditi i postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, uspostaviti postrojenje za obradu/recikliranje građevinskog i krupnog komunalnog otpada, izgraditi postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala te izvršiti sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, rekao je.

Govoreći o 22 poslovne zone u Istri nagovijestio je sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture, zajedno s lokalnom samoupravom, kako bi poduzetničke zone bile generator rasta i radni okoliš za 2.000 novih radnih mjesta (Istočna poslovna zona Pula, PZ Barban, Galižana, Gravanače-Bibići Svetvinčenat, San Pelegrino Fažana, Ciburi i Pazinka 2, IZ Cerovlje, IZ Sv. Petar u Šumi, PZ Tinjan, Lupoglav, Vinež Labin, Pićan, Kršan, Mazurija Buje, Ungarija Umag, Sv. Vidal Novigrad, Buići-Žbandaj Poreč, Žminj, Kanfanar, Rovinjsko selo i Gripole Rovinj)

Ferić se založio se za održiv turizam koji će čuvati obalni pojas, ekološki turizam, bez megalomanskih projekata kojima se pod krinkom koncesija devastira priroda i rasprodaje zemljište na 100 godina. „Turizam koji će biti u službi građana i građanki, turizam koji omogućuje participativno upravljanje građana javnim resursima kao što je to slučaj u Balama. Istra je već pretvorena u regiju konobara i čistačica“ – istaknuo je Ferić.

Govoreći o EU fondovima najavio je povlačenje 2 milijarde kuna u projekte u Istri ponajviše u segmentu zaštite okoliša, prometa (lučke infrastrukture) i poduzetništva (poduzetničke i poslovne zone).

O izgradnji 4 doma za starije i nemoćne govorila je Antonella Degrassi te istaknula da će se uz dogradnju doma u Buzetu izgraditi i 4 nova doma za starije i nemoćne kako bi se smanjile liste čekanja i to u Labinu i Pazinu koji su u visokoj fazi pripreme, te dva na Puljštini. Jedan u Fažani gdje je osigurano zemljište za izgradnju te je u tijeku izrada projekta te u Puli gdje neodgovornošću gradske uprave još nisu stvoreni ni prostorni preduvjeti.

Govoreći o politici u službi građana i građanki izjašnjavanje putem lokalnih referenduma istaknula je kako će se omogućiti izjašnjavanje građana i građanki o svim relevantnim pitanjima vezanim za našu regiju. - Teme poput 100-godišnjih koncesija na plažama i drugim javnim dobrima ili nametnuti projekti poput ŽCGO Kaštijun koji su štetni za zdravlje građana i okoliš, zaslužuju da se i građane pita za mišljenje, rekla je.

Veći broj stipendija za studente i sufinanciranje prijevoza

- Ulaganjem u dogradnju osnovnih i srednjih škola osigurati će se napokon svima jedno-smjenska nastava, a sufinanciranjem troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola rasteretiti će ce kućni budgeti roditelja školaraca - istaknula je Degrassi podsjetivši da država sufinancira prijevoz učenika srednjih škola sa 75%, a županija ne želi sudjelovati sa simboličnih 25% ili 1,3 milijuna kuna koliko je to bilo 2014. godine kad je zadnji put sufinancirala.

Antonella Degrassi je najavila i izgradnju skloništa za napuštene životinje te povećanje iznosa za stipendije kao i njihovog broja istaknuvši kako Država dodjeljuje trenutno 10.000 stipendija, a Istarska županija svega poražavajućih 40!

- Želimo da Istra bude regija znanja i izvrsnosti zato ćemo upeterostručiti broj stipendija te ih povisiti u rangu državnih stipendija u iznosu od 1.200,00 kn, istaknula je Degrassi.

Predstavljanje ključnih točaka programa za fer Istru jednakih šansi zaključio je Danijel Ferić istaknuvši da transparentan i otvoren županijski proračun, participativno budgetiranje, pravedni prostorni planovi, ulaganje u zeleno gospodarstvo, održiv i ekološki osviješten turizam, jačanje načela participacije građana i građanki putem lokalnih referenduma i javnim savjetovanjima, briga o starijima, ulaganje u obrazovanje, vodi u ravnopravnije društvo, zelenije, socijalno osjetljivije i demokratičnije.

„Borba za bolje društvo događa se i na razini istinitih, pravovremenih i cjelovitih informacija. Slobodno novinarstvo doprinijet će borbi protiv lokalnih šerifa, prokazat će afere, bdijet će nad političkim moćnicima, a na koncu će biti sukreator poštenijeg društva. To ćemo poticati, o tome ćemo govoriti, za to ćemo se boriti. To je Istra koju želimo, fer Istra jednakih šansi, istaknuo je za kraj Danijel Ferić. (iPress)