U organizaciji Grada Pule jučer se nastavilo s održavanjem javnih tribina s građanima. Na redu su bili mjesni odbori Gregovica i Šijana. S građanima je tom prilikom razgovarao i poslušao izazove s kojima se susreću i uočavaju u svom mjesnom odboru te prijedloge za poboljšanje stanja, gradonačelnik Pule Filip Zoričić sa suradnicima.

Mještani Gregovice, između ostalog, osvrnuli su se na stanje prometne infrastrukture i regulacije prometa, autobusnih stajališta, izgradnje nogostupa na pojedinim lokacijama, mogućnostima novih preregulacija prometa, postave uspornika prometa i slično o čemu će nadležni gradski Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom razmotriti mogućnosti poboljšanja, u ovisnosti o samim uvjetima na terenu i naravno financijskim sredstvima koja se za zahvate mogu osigurati.

Nadalje, bilo je primjedbi na izgrađenost u naselju, na što je gradonačelnik dodao kako će se mijenjati GUP, UPU, odnosno planovi kojima će onemogućiti daljnji nered.

Radi se analiza Valdebeka i Gregovice - škola na jednoj od tih lokacija

Više građana upitalo je za mogućnosti izgradnje škole slijedom čega je Zoričić naglasio da se radi analiza i Valdebeka i Gregovice, za smještaj škole na jednoj od tih lokacija.

- Imamo priliku financirati gradnju iz sredstva EU fondova koja će biti na raspolaganju. Mora se napraviti analiza, predočiti plan Ministarstvu obrazovanja i dobiti dozvolu. Slijedi idejni i glavni projekt i odlučujemo kako ćemo financirati školu, kazao je Zoričić. Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Elvira Krizmanić Marjanović rekla je da se Ministarstvu moraju predočiti relevantni podaci o broju djece i onih koji bi gravitirali školama.

Šijana: Ulica 43. istarske divizije uredit će se u sklopu projekta Centar

Okončanjem tribine u Mjesnom odboru Gregovica uslijedila je tribina za građene Mjesnog odbora Šijana. Okupljeni građani na igralištu iza nekadašnje „Stande", uz ostalo, imali su pitanje o uređenju Ulica 43. istarske divizije. Predstavnik društva Pragrande d.o.o. Robi Fuart pojasnio je da je projekt izrađen, postoji lokacijska i građevinska dozvola, te se planira rad u dvije faze: u jednom dijelu se rade podzemni retencijski bazeni, a u drugom dijelu će se raditi na samoj Ulici 43. istarske divizije.

- To je ušlo u EU projekt Pula Centar, radi se o izrazito velikim iznosima, velikom kolektoru. Konkretni rokovi znat će se početkom 2022. godine. Ići će se u fazama i cijeli grad će dobiti informaciju o tome, naglasio je Fuart.

Postavljeno je pitanje o polupodzemnim spremnicima za otpad, na što je gradonačelnik odgovorio kako se s istim stalo, budući se obavlja analiza i utvrđuju najpovoljnija rješenja. Svi smo mi građani grada, moramo se educirati i utjecati na druge, kazao je Zoričić.

Dogradnja OŠ Šijana

Uz pitanja o autobusnim linijama, uređenju makadamske prometnice, sprječavanju odbacivanja otpada, valorizacije Fortice, građani su se dotakli i dogradnje OŠ Šijana kako bi se mogla odvijati jednosmjenska nastava.

Zoričić je ponovio da postoji idejno rješenje, te će se ove godine krenuti u izradu glavnog projekta. Potrebna je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i onda ćemo financirati gradnju, a moguće je nekoliko varijanti.

Priupitali su i je li moguće da se bivša vojarna kod Di Meglia uredi za starački dom, međutim u pojašnjenju je napomenuto da je riječ o državnoj imovini, te se, u dogovoru sa Županijom, planira dogradnja Doma Alfreda Stiglicha, a traži se na još jednoj gradskoj lokaciji model i način za gradnju i subvencioniranje građana u domu. Postoji i mogućnost da se nađu privatni investitori pod komercijalnim uvjetima.

Interes građana bio je dobar, s konkretnim pitanjima i proaktivnim idejama o uređenju grada i razvoju novim sadržajima od društvene koristi. Grad će pokušati što više toga realizirati u skladu s mogućnostima koje se otvore, prvenstveno financijske prirode.

Velik odaziv građana očekuje se i danas kada je na redu tribina u Mjesnom odboru Štinjan (na Placi) u 17 sati te u 18 sati na igralištu Osnovne škole Veli Vrh za građane s područja Mjesnog odbora Veli Vrh.