Dušica Radojčić, predsjednica Gradskog vijeće Pule i liderica platforme Možemo Pula, protuzakonito obnavlja kuću u Puli, potvrđeno nam je iz Grada Pule! Radojčić je, naime, suvlasnica kuće u Buonarrotijevoj 6 koja je po GUP-u skupina A kategorija 2 - građevina visoke spomeničke vrijednosti šireg gradskog i regionalnog značaja za čiju su obnovu potrebne posebne dozvole koje, čini se, nisu ni zatražene na što su nas upozorili čitatelji.

Procedura nalaže da stručni projektant, nakon izdanih uvjeta koje Radojčić ima još iz 2014., izradi idejni i glavni projekt obnove temeljem kojeg se izdaje dozvola.

Zakon jasno propisuje da ukoliko je kuća zaštićeno kulturno dobro ili je smještena unutar zone kulturno-povijesne cjeline, prije početka građevinskih radova ili popravaka koji bi mogli promijeniti cjelovitost i karakter povijesne građevine, treba prikupiti odobrenja od nadležnog konzervatorskog odjela.

Za radove bez odobrenja vlasnik može i kazneno odgovarati

U fazi planiranja radova na povijesnoj kući konzervatori izdaju posebne uvjete zaštite kulturnog dobra na temelju kojih projektant radi glavni projekt obnove.

Tek kada konzervatori daju potvrdu glavnog projekta, radovi mogu započeti. Za radove na zaštićenom kulturnom dobru koji su izvedeni bez odobrenja ili u suprotnosti s izdanim odobrenjem, vlasnik može kazneno odgovarati, navodi se u Zakonu.

Provjerom u Gradu Puli informacija o obnovi kuće bez potrebne dozvole su potvrđene.

- Pojašnjeno je kako, iako spomenuta građevina u Buonarottijevoj 6 i 8 nije registrirana kao pojedinačno kulturno dobro, čime ne spada u nadležnost Konzervatorskog odjela, je njena vrijednost prepoznata kroz Konzervatorsku podlogu kojom je svrstana u skupinu 'A' građevina graditeljske baštine i to u kategoriju '2' – građevine spomeničke vrijednosti gradskog i regionalnog značaja za koje se uvjetuje očuvanje i obnova metodama znanstvene obrade vraćanjem građevina ili njihovih dijelova u izvorno stanje.

Iz Grada Pule napominju kako su za navedenu građevinu još 2014. izdani uvjeti oblikovanja kojom prilikom je propisan jasan način obnove pročelja građevine temeljeno na izvornom nacrtu iz 1911. godine koji se nalazi u arhivi Grada Pule.

- Navedenim uvjetima utvrđene su jasne smjernice za provedbu aktivnosti – način obnove žbuke, uz obaveznu konzultaciju s nadležnim Odjelom u pogledu odabira boje, sanacije ukrasa i štukatura okvira prozora po uzoru na izvorne, odabir obloge vanjskog stubišta koji je potrebno potvrditi s nadležnim Odjelom kao i drugi uvjeti cjelovite obnove, navode iz Grada Pule kao odgovor na pitanje obnavlja li Dušica Radojčić kuću bez potrebnih dozvola.

U provedenom su postupku, također, evidentirane i određene transformacije pojedinih elemenata građevine poput transformacije poligonalnog segmenta za koji je utvrđena obveza vraćanja u prvobitno stanje, potreba uklanjanja nadogradnje na mjestu gdje je izvorno bila terasa kao i potreba unificiranja elemenata zaštite od sunca obzirom da ne postoje saznanja o odobrenju za ugradnju škura i roleta na izvorne prozore, pojašnjavaju iz Grada Pule.

Radojčić: Kako bih spriječila teško popravljivu štetu pristupila sam obnovi svog dijela fasade

Zamolili smo i Dušicu Radojčić da pojasni cijelu situaciju i odgovori kako se i temeljem čega provode radovi obzirom da je na kući vidljiva skela i postavljanje žbuke.

Njen odgovor prenosimo u cijelosti.

- Vlasnica sam stana na prvom katu zgrade na adresi Buonarrotijeva 6. Stan u prizemlju iste zgrade ima drugu vlasnicu i adresu Buonarrotijeva 8, sukladno Ugovoru o uspostavi vlasništva posebnih dijelova nekretnine i Potvrdi UO za prostorno uređenje Grada Pule, koja je izdana na temelju Elaborata etažiranja iz 2015. Fasada je već 2015. godine, kada sam uselila, bila u jako lošem stanju. Uvjeti oblikovanja građevine, klasa 373-02/14-01/22, urbroj: 2168/01-013-02-0429-14-2 izdani 22.10.2014. trebali su poslužiti za obnovu fasade, no vlasnica stana u prizemlju nije prihvatila prijedlog obnove fasade.

Jednom izdani uvjeti oblikovanja građevine vrijede sve dok se ne dogode značajnije promjene na građevini od dana izdavanja uvjeta, a to se nije dogodilo.

Šest godina nakon toga fasada na sjevernom i zapadnom dijelu zgrade najvećim je dijelom otpala (zajedno s ornamenima oko prozora). To je sa sjeverne strane dovelo do vlaženja zidova u mom stanu, te mi ugrožavalo sigurnost. Vlasnica stana u prizemlju i dalje nema mogućnost obnove fasade sukladno izdanim Uvjetima. Takve su situacije česte. S druge strane postoji nužnost zaštite imovine.

Kako bih spriječila teško popravljivu štetu u svom stanu i dobila potrebnu sigurnost zbog padanja komada žbuke i ornamenta, pristupila sam obnovi svog dijela fasade na prvom katu na sjevernom dijelu zgrade.

Pri obnovi tog dijela dijela fasade pridržavala sam se gore spomenutih Uvjeta oblikovanja građevine, koje citiram:

- "postojeću oblogu pročelja na dijelovima oštećenja obiti, odnosno po potrebi moguće ju je obiti u cijelosti te obnoviti finom žbukom zaglađenom u završnom sloju" - to sam i učinila, vidljivo iz fotografija

- "pročelje bojati u tonu koji će odrediti nadležni djelatnik Odsjeka po dostavi odabrane ton karte" - pročelje neću bojati dok se susjeda s prizemlja ne odluči na obnovu svog dijela fasade. Tada ćemo zajedno odlučiti i predložiti ton kartu. Do tada će ostati fina žbuka bez boje, koja je najbliža boji ostalog dijela zgrade, što se vidi iz priloženih fotografija (3 fotografije s legendama op.a.).

- "oštećene štukature i ukrase okvira prozora sanirati po uzoru na zvorne, obraditi imitacijom iste strukture te patinirati" - ukrase okvira vratila sam u izvorno stanje, što se vidi na fotografiji.

- prozori nemaju za sada nikakvu zaštitu od sunca, pa sam time omogućila "unificiranje tipologije i boje grilja" u budućnosti, prema Uvjetima oblikovanja, kada se vlasnica stana u prizemlju odluči tijekom cjelovite obnove na zamjenu svojih starih drvenih grilja.

- zamijenila sam oštećeni horizontalni oluk novim od patiniranog lima.

Vaša ostala pitanja ne odnose se na radove koje sam poduzela ni na dio zgrade u mom vlasništvu (nadogradnja u prizemnom dijelu, vraćanje poligonalnog elementa u izvorno stanje).

Bez odgovora o projektu i dozvoli 'zaštitara'

Na dodatno pitanje o tome je li, po njenom mišljenju, za navedene radove potreban idejni i glavni projekt kao i dozvola 'zaštitara' Radojčić nije odgovorila.

Trzavice između koalicijskih partnera koji upravljaju Gradom Pulom, NL Filipa Zoričića, platforme Možemo i SDP-a, nisu tajna a kako će se na međusobne odnose odraziti najnovija situacija, ostaje vidjeti. Činjenica da predsjednica Gradskog vijeća bez potrebnih dozvola izvodi radove na zaštićenoj građevini svakako nije dobra.

Ono što je možda i teži zadatak od obnove fasada i uređenja infrastrukture je vratititi Grad ljudima. Vratiti ga nakon desetljeća IDS-ove nepotističke i klijentelističke vlasti tijekom kojih je grad služio uglavnom samo odabranima i podobnima. A nepoštivanje zakona u vrhu 'nove vlasti' svakako ne ide tome u prilog. (iPress)