Novoizabrano Kazališno vijeće Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula - Vito Paoletić, Sanela Pliško, Majkl Mikolić, Clara Chiara Cerin i Miodrag Flego danas je raspisalo natječaj za novog ravnatelja/icu pulskog kazališta. Bira se na mandat od četiri godine.

Aktualnoj ravnateljici Gordani Jeromela Kaić mandat istječe 18. studenog ove godine.

Natječaj je otvoren do 28. listopada, a za ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu (VII/1) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja; najmanje pet godine radnog staža na rukovodećim poslovima u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi; stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja, poznavanje jednog svjetskog jezika, te da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine, a na temelju četverogodišnjeg programa koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan predloženog programa.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Pule na prijedlog Kazališnog vijeća, a bira se na mandat od četiri godine. (iPress)