Nakon mjesec dana kiše, fermentirane procjedne vode tretirane kemikalijama se izljevaju iz drenažnih jama. Pune su od dubine 8 m do vrha. Otvorena ploha za odlaganje obrađenog otpada se toliko natopila vodom da su drenažni spremnici prepunjeni i sadržaj se izljeva iz šahtova.

Ovo je boljka svih sličnih MBO postrojenja gdje nakon velikih kiša ne znaju kamo sa procjednim vodama.

Temeljem našeg otkrića vezanog za izljevanje procjednih voda sa otvorene plohe za odlaganje otpada na županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun, zabrinuti građani su nam dostavili jučerašnju snimku lokacije na kojoj se jasno vidi da se sa spornog brda smeća ipak voda kaskadno slijevala u niže betonske spremnike, a potom i u prostor za deponiranje neselektiranog otpada miješanog sa raznim metalnim frakcijama, koja lokacija direktno graniči sa poljoprivrednim površinama, piše Zeleni odred Pula-Medulin u kojem su i stanovnici koji žive neposredno uz Kaštijun.

- Ovaj centar nije tehnički ispravan jer ne može zadržati opasne procjedne vode unutar granica centra već su one u dodiru sa okolišom, što se na priloženoj fotografiji jasno vidi.

Koliko je to opasno za okoliš, podzemne vode i zdravlje okolnih stanovnika, govori i podatak da je na sličnom postrojenju u Turskoj, nakon sličnog prodora procjednih voda, stanovništvo moralo biti raseljeno.

Nakon mjesec dana kiše, fermentirane procjedne vode tretirane kemikalijama se izljevaju iz drenažnih jama. Pune su od dubine 8 m do vrha.

Što mislite hoće li se ta otrovna kaljuža smeća, bakterija i kemikalija, od 9m iznad tla do dubine 8m, preko zime dovoljno osušiti da udovoljava predviđenim tehničkim uvjetima odlagališta, ili je odlagalište ipak neispravno, pa će ta smrdljiva smjesa isparavati kada sunce zagrije, npr. tokom turističke sezone?

Ovaj centar ne može raditi ispravno, neispravan je i mora ga se zatvoriti.
A nas mještane, i da ga se zatvori danas, ovoga ljeta čeka neviđeni pakao kada sve ovo počne isparavati.

Zašto je ovo opasno za okoliš i zdravlje okolnih stanovnika ukratko ćemo pojasniti.

Na toj plohi koja je bila duboka oko 8m prije nasipavanja, je do sada nasuto nedovoljno obrađenog otpada nepoznatog sastava pomješanog sa neobrađenim komunalnim otpadom, nasipanim u periodu kada je pogon bio u kvaru ili kada nije stizao obraditi sav otpad u sezoni, do visine oko 9 m iznad tla. Sav taj otpad je tretiran kemikalijama i fermentira pod utjecajem bakterija i gljivica.
Sada preko 50.000 m2 procjedne vode čine koktel fermentirane sluzi i bakterija iz neobrađenog otpada pomiješanih sa kemikalijama za tretiranje biootpada... to je koktel agresivnih bakterija i kemikalija koje NE SMIJU u okoliš!

A upravo se to događa. Šahtovi kolektora tih procjednih voda su puni od dubine 8m do razine tla i nema se kamo s tim sadržajem, i to nakon relativno umjerenog kišnog razdoblja.

Budući da tih 50.000 m2 neće ispariti do ljeta, nama ostaje samo da se veselimo ljetu kada sve to počne isparavati na +30C.

Ovakvi pogoni se ne smiju biti izgrađeni nigdje više na teritoriju RH, a ovaj se mora hitno zatvoriti i sanirati!, piše Zeleni odred. (iPress)