Uklanjanjem gornjeg dijela manjeg mola počela je rekonstrukcija devastiranih austrougarskih molova na plaži Martulina u Peroju! Njome će se ne samo spriječiti kontinuirano propadanje vrijednih povijesnih objekata, otkloniti sigurnosni rizik po kupače i unaprijediti kvaliteta boravka na najpopularnijoj plaži lokalnog stanovništva, već će se i spriječiti erozija obale pod utjecajem mora.

Dva mola imaju veliki povijesni i lokalni značaj, a njihovom se izgradnjom formirala obala kakvu danas imamo. Zato je pred Gradom Vodnjan-Dignano bio veliki izazov kako molove sačuvati od negativnog utjecaja mora, a istovremeno ostati na razini realnih financijskih mogućnosti i prostornoplanskih okvira koji dopuštaju rekonstrukciju postojećeg stanja - bez mogućnosti gradnje na pomorskom dobru.

Odabran je umjereni projekt rekonstrukcije u postojećim gabaritima sa zaštitnim kamenometom, a kao najpovoljniji izvođač radova odabrana je zajednica ponuditelja Murgons d.o.o. i Murgons podvodni radovi d.o.o. iz Pule, po cijeni od 307.931,91 eura (uključen PDV). Time investicija znatno pojeftinjuje u odnosu na prvotno predviđenih više od 800.000 eura, na koliko je procijenjena prema idejnom rješenju prošle godine.

Nažalost, sredstva koja je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odobrilo Gradu Vodnjan-Dignano za rekonstrukciju molova, u visini od 150.000 eura, neće se moći iskoristiti uslijed prekoračenog roka za početak radova. Razlog tomu je što postupak ishođenja potrebnih dozvola, što uključuje i prikupljanje uvjeta za zahvate na pomorskom dobru, nije pratio dinamiku nužnu da bi investicija krenula u protekloj godini. Prednost je što Grad Vodnjan-Dignano već ima pripremljenu dokumentaciju kako bi projekt kandidirao na ovogodišnji natječaj Ministarstva.

"Očuvanje povijesnog naslijeđa i obale naša je obaveza. Da se nije krenulo u rekonstrukciju molova, oni bi pod utjecajem mora nestali za koju godinu. Martulina sa svojim molom, koja je i glavno okupljalište na našoj obali, jedina je prepoznatljiva vizura Vodnjanske rivijere", rekao je vodnjanski gradonačelnik Edi Pastrovicchio.

Austrougarski molovi na Martulini građeni su kao dio fortifikacijskog sustava Pule kao glavne ratne luke. Veći mol, simbol perojske obale, oštećen je po završetku Drugog svjetskog rata, a djelovanjem mora do danas je gotovo u cijelosti uništen. Kao gat brisan je iz evidencije te postoji samo kao plažni objekt - moguće ga je tek rekonstruirati u postojećim gabaritima i sačuvati od propadanja. Tako će i izdvojeni završetak s ostacima metalne konstrukcije ostati prepoznatljiva vizura perojske obale. U korpus gata bit će uključena rampa za osobe smanjene pokretljivosti, a štitit će ga kamenomet, odnosno školjera.

I mali mol rekonstruirat će se u postojećim gabaritima, dok će u punoj dužini biti zaštićen kamenometom. Mali mol je nekad služio kao valobran gatu te će i sada imati ulogu očuvanju ovog dijela obale od direktnog utjecaja mora i u sprječavanju erozije.

Zbog specifičnih uvjeta i direktne izloženosti vremenskim uvjetima rok za izvođenje radova određen je na 75 dana. (iPress)