Grad Pula je zajedno s ostalim osnivačima, Javnom vatrogasnom postrojbom Pula i Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije – Sindikalnom podružnicom JVP Pula u pulskoj Komunalnoj palači 24. svibnja 2024. potpisao Aneks kolektivnog za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula.

Aneksom kolektivnog ugovora osnovica se radnicima povećava za 3 posto od 1. rujna 2024., a naknada za podmirivanje troškova prehrane sa 66 eura na 100 eura mjesečno s primjenom od 1. siječnja 2025. godine.

Potpisnici Aneksa izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorima. (iPress)