Župa sv. Vinka - Svetvinčenat u suradnji s Općinom Svetvinčenat i Konzervatorskim odjelom Pula okončala je IV. fazu konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenoj plastici zapadnog pročelja Župne crkve Navještenja Marijina u Svetvinčentu za koju je Programom zaštite i očuvanja u 2024. godini Ministarstvo kulture i medija osiguralo 50.000,00 EUR.

U ovoj fazi očišćene su cementne fuge pročelja te je izvedena rekonstrukcija sljubnica i fugiranje. Radove su izvodili Osanna Šašinka, licencirana konzervator-restauratorica i Kristijan Lazović, suradnik konzervator-restaurator.

U 2025. godini nastavlja se sa V. fazom radova koja će uključiti i rekonstrukciju nedostajućih dijelova pročelja te građevinsko-obrtničke radove na sanciji začelja atike prednjeg pročelja, poručili su iz Općine Svetvinčenat. (iPress/Fotografije Leticija Božac)