Na izborima za vijeća mjesnih odbora u Rijeci, održanima u nedjelju, od ukupno 174 mandata u svim vijećima HDZ je samostalno ili s koalicijskim partnerima osvojio najviše - 63 mandata, znatno više od SDP-a i njegovih partnera.

Prema informacijama HDZ-a, SDP je osvojio 43 vijećnička mandata, a predsjednik riječkoga SDP-a Marko Filipović rekao je za lokalne medije da je SDP sam ili s partnerima osvojio 47 mandata.

HDZ je samostalno osvojio 57 vijećničkih mjesta te još šest u koaliciji s HSU-om.

SDP je u većini mjesnih odbora na izbore izašao samostalno, a u nekoliko njih s HSU-om ili PGS-om.

Treća politička stranka po osvojenim mandatima je Primorsko-goranski savez, koji je samostalno osvojio 15 vijećničkih mjesta, a kandidati s nezavisnih lista građana dobili su 26 mandata u raznim mjesnim odborima.

Predsjednik riječkoga HDZ-a Josip Ostrogović izrazio je zadovoljstvo rezultatom izbora, ocjenjujući da je to zaokret u riječkoj politici. Istaknuo je da je HDZ na lokalnoj razini uvijek spreman na suradnju.

Predsjednik riječkoga SDP-a i gradonačelnik Marko Filipović rekao je da je ta politička stranka ostvarila rezultat na razini onog prije četiri godine na izborima za vijeća mjesnih odbora. "Umjereno smo zadovoljni. Provest ćemo analizu izbornih rezultata, ali nema razloga za zabrinutost", dodao je.

Na području Rijeke 34 mjesna odbora predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja i odlučivanja građana o lokalnim poslovima koji utječu na njihov život i rad. U mjesnim odborima do 7500 stanovnika bira se po pet članova vijeća, a u dva najveća, Svetom Nikoli i Zametu, s više od 7500 stanovnika bira se sedam vijećnika.

Na izborima za vijeća mjesnih odbora natjecale su se 174 kandidacijske liste, od kojih 158 stranačkih I 16 nezavisnih. Sudjelovalo je 890 kandidata, od kojih su najmlađi imali 19 godina, a najstariji 91 godinu. (Hina)