Ubuduće će sve sudske odluke morati biti javno objavljene na posebnoj mrežnoj stranici, uz prethodnu anonimizaciju i poštivanje pravila o zaštiti osobnih podataka, previđeno je izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji je vlada sa sjednice u četvrtak uputila u Hrvatski sabor.

Uz propisivanje te obveze izmjenama zakona propisuju se i osnove za donošenje podzakonskog akta kojima će se detaljnije propisati način anonimizacije, objave i pretraživanja sudskih odluka.

Time će se ispuniti jedna od mjera propisanih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, istaknuo je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Ovime će se, rekao je, podići razina transparentnosti pravosudnog sustava i osigurati kvalitetnija analiza sudskih presuda što će osigurati kvalitetnije ujednačavanje sudske prakse. "Na taj način dodatno će osnažiti mogućnost predvidivosti sudskih postupaka na temelju sudske prakse", dodao je.

Izmjenama zakona propisuju se i posebni uvjeti za suce koji rade na predmetima nasilja u obitelji, što je jedna od mjera propisana Akcijskim planom uz Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027.

Radi jačanja sustava zaštite žena žrtava od nasilja, propisuju se, naime, uvjeti za suce koji rade na predmetima nasilja u obitelji odnosno uvodi tzv. specijalizacija za suce, ali i državne službenike.

Izmjenama zakona dodatno se uređuju odredbe vezane uz zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, budući da je Europski sud za ljudska prava u svojoj praksi ukazao da trenutna odredba Zakona o sudovima nije dovoljno učinkovita.

Propisuje se tako da u slučaju utvrđenja osnovanosti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudac takve predmete treba riješiti u roku od šest mjeseci, osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje duljeg roka, naveo je ministar.

Sudac će odmah odrediti i primjerenu naknadu koja pripada stranci zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Nadopunjuju se i uvjeti za status pravosudnih inspektora te se mijenjaju i dopunjuju odredbe o stalnim sudskim tumačima i vještacima u pogledu postupka imenovanja, osnova za privremene zabrane obavljanja poslova i razrješenja te ovlaštenja za obavljanje poslova vještačenja pravnim osobama, državnim tijelima i specijaliziranim ustanovama.

U Sabor upućen konačni prijedlog zakona o nacionalnoj naknadi

U Sabor je upućen i konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe kojim se, uz ostalo, predlaže podizanje iznosa nacionalne naknade na 150 eura od 1. siječnja iduće godine, a olakšavaju se i kriteriji za njeno ostvarivanje.

Trenutačno ta naknada iznosi 120,71 eura, a 2020. godine, kada je uvedena, iznosila je 106 eura.

U saborsku proceduru Vlada je sa sjednice uputila i izmjene i dopune tri zakonska prijedloga iz resora kulture - Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Zakona o muzejima te Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti - kojima se uređuje da ravnatelje i dio članova upravnih vijeća arhiva, muzeja i knjižnica imenuje odnosno razrješava izvršno tijelo osnivača. (Hina)