Hrvatska Vlada na današnjoj je sjednici donijela odluku o potpori oživljavanju brodograđevne djelatnosti u Puli putem društva Uljanik Brodogradnja 1856 i prijenosu koncesije na pomorskom dobru. - Društvo Uljanik Brodogradnja 1856 nije pravni slijednik društava Uljanik d.d. i Uljanik Brodogradilište već pravni subjekt koji ima mogućnost staviti u funkciju pomorsko dobro i opremu namijenjenu brodogradnji, te zaposliti dio bivših radnika Uljanik Grupe, rekao je ministar gospodarstva Darko Horvat. 

Stečajni postupak nad društvom ULJANIK d.d. u stečaju otvoren je 20. svibnja 2019. godine. U tom postupku svoje tražbine je prijavilo 225 vjerovnika u iznosu od 5.111.227.439,70 kuna. Na ispitnom ročištu koje je održano 6. rujna 2019. godine utvrđene su tražbine vjerovnika prvog višeg isplatnog reda u iznosu od 2.080.456,19 kuna i tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 4.857.331,27 kune, što je ukupno 4.859.563.787,91 kuna.

Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo financija, je najveći pojedinačni vjerovnik ovog stečajnog dužnika s utvrđenim tražbinama od 3.209.133.851,69 kuna što predstavlja 66% utvrđenih tražbina, a ujedno je i vjerovnik koji ima pravo odvojenog namirenja na gotovo svoj imovini stečajnog dužnika.

Na izvještajnom ročištu koje je održano 25. listopada 2019. godine utvrđena je stečajna masa ULJANIK d.d. procijenjena na 1.748.661.874,80 kuna. Pored pet brodova u gradnji, opreme, materijala na zalihi, stečajnu masu dužnika čine potraživanja od dužnikovih dužnika i dionice te udjeli u više trgovačkih društava.

Prema posebnom izvješću stečajne upraviteljice Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo financija kao najveći razlučni vjerovnik ima mogućnost unijeti kompletnu opremu iz društva Uljanik Brodogradilište u stečaju u društvo Uljanik Brodogradnja 1856 sukladno članku 251. stečajnog zakona. Društvo Uljanik Brodogradnja 1856 nije pravni slijednik društava Uljanik d.d. i Uljanik Brodogradilište već pravni subjekt koji ima mogućnost staviti u funkciju pomorsko dobro i opremu namijenjenu brodogradnji, te zaposliti dio bivših radnika Uljanik Grupe", kazao je na Vladi ministar Horvat.

ULJANIK d.d. u stečaju je ovlaštenik koncesije na osnovi Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Uljanik, sklopljenog između dužnika i Vlade Republike Hrvatske 18. siječnja 2011. godine.

Na Skupštini vjerovnika društva ULJANIK d.d. u stečaju koja je održana 22. siječnja 2020. godine zaključeno je kako nema osnove za izradu stečajnog plana, da se obustavlja poslovanje stečajnog dužnika te da će se pristupiti unovčenju imovine stečajnog dužnika, osim one imovine koja je potrebna za revitalizaciju i opstanak brodograđevne djelatnosti u Puli.

Stečajni postupak nad društvom ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju otvoren je 16. svibnja 2019. godine. U tom postupku tražbine je prijavilo 2448 vjerovnika u iznosu od 3.107.770.058,83 kuna. Na ispitnom ročištu utvrđena tražbina vjerovnika prvog višeg isplatnog reda u iznosu od 2.881.865.456,95 kuna, dok je osporeno tražbina prvog reda u iznosu od 23.170.773,02 kuna te drugog reda 29.921.741,90 kuna.

Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo financija, je najveći pojedinačni vjerovnik ovog stečajnog dužnika s utvrđenom tražbinom u iznosu od 1.206.369.274,11 kuna, a ULJANIK d.d. u stečaju ima utvrđenu tražbinu u iznosu od 608.245.280,41 kuna, što predstavlja 59% utvrđenih tražbina.

Dužnik je vlasnik pokretnina (dizalica, radnih strojeva i druge opreme te plovnih objekata) potrebnih za gradnju brodova koje su značajnim dijelom opterećene pravom odvojenog namirenja u korist Republike Hrvatske – Ministarstva financija, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, HEP-ESCO d.o.o. i UTP d.o.o.

Nakon provedene analize, u svom Posebnom izvješću stečajna upraviteljica društva ULJANIK d.d. je zaključila kako za tu tvrtku nije moguće izraditi stečajni plan kojeg bi prihvatili vjerovnici te je predložila likvidacijski stečajni postupak. U izvješću stečajne upraviteljice navodi se kako dužnik, odnosno ULJANIK d.d. u stečaju ne može ostvariti prihode iz djelatnosti koju je obavljao prije stečaja, ne može ugovarati gradnju novih brodova niti obavljati djelatnost brodogradnje jer za to nema uvjeta ni opremu. Dužnik nema vlastitih izvora sredstava za pokretanje proizvodnje, a zbog pozitivnih propisa ne može dobiti državne potpore. U slučaju provedbe likvidacijskog stečajnog postupka, imovina Dužnika prodat će se sukladno odredbama Stečajnog zakona, iz čega se namiruju razlučni vjerovnici, trošak postupka i ostale obveze stečajne mase te, raspoloživim sredstvima, stečajni vjerovnici.

U Posebnom izvješću navedeno je kako je moguće spasiti brodograđevnu djelatnost u Puli i to kroz društvo Uljanik 1865 d.o.o., koje je jedno od sastavnica društva ULJANIK d.d. u stečaju i registrirano za brodograđevnu djelatnost, ali nema nenamirenih obveza niti imovine jer od osnutka, 2018. godine, nije obavljalo poslove. Stoga je donesena odluka da se pričeka s unovčenjem imovine društva ULJANIK d.d. u stečaju koja je potrebna za revitalizaciju i opstanak brodograđevne djelatnosti u Puli. U ovom trenutku ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. ima privremenog upravitelja te je u tijeku postupak izbora i postavljanja odgovorne osobe – direktora.

U svrhu dokapitalizacije društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Ministarstvo financija, kao najveći razlučni vjerovnik, ovim zaključkom se zadužuje da na dijelu opreme ULJANIK Brodogradilišta d.d. u stečaju na kojoj ima pravo odvojenog namirenja, procijenjene vrijednosti 50.360.600,00 HRK preuzme predmetnu imovinu te iznađe model financiranja 5% troškova utvrđivanja razlučnog prava i time dokapitalizira društvo ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., a sve sukladno članku 251., stavak 3 Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17).

Drugim riječima, ovim predloženim Zaključkom omogućilo bi se Ministarstvu financija, koje ima pravo odvojenog namirenja na dijelu opreme ULJANIK Brodogradilišta d.d. u stečaju, da uzme navedenu opremu u punopravno vlasništvo primjenom članka 251. Stečajnog zakona te nakon toga predmetnu opremu po procijenjenoj vrijednosti unese u društvo ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. i na taj način poveća temeljni kapital i stekne poslovni udio u tom društvu.

Nadalje, predlaže se ostalim razlučnim vjerovnicima koji su u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i o njoj ovisnim institucijama da razmotre postojanje poslovne opravdanosti za povećanje temeljnog kapitala društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. s imovinom na kojoj imaju pravo odvojenog namirenja, a čime bi imali mogućnost ulaska u vlasničku strukturu i stjecanja poslovnog udjela u tom društvu. (iPress)