Udruga Zelena Istra već 20 godina vodi servis Zelenog telefona za Istarsku županiju putem kojeg zaprima prijave građana vezane uz probleme u okolišu te ih, u suradnji s tijelima državne uprave, građanima i drugim institucijama, nastoji riješiti.

Jutros smo oko 8:30 na Zeleni telefon zaprimili dojavu sugrađanina ogorčenog radovima betonizacije u moru na pulskom ski-liftu u uvali Valovine u Puli. Na terenu smo snimili radove koji se odvijaju upravo kako je rečeno, naizgled bez ikakvih dozvola - naočigled svih obližnjih kupača i bez ikakvog upozorenja, ploče s informacijama o građevinskim radovima, ograde ili zaštite za
kupače, radnike i slučajne prolaznike...

Iz ogromnih kamiona betonara pumpa je goleme količine betona kroz cijev poslala ravno u more u kojem je nastala siva mrlja (uočili smo i snimili dva kamiona-miješalice, odnosno betonare te je nakon prve na pumpu i cijev spojena druga betonara).
Zbog radova je zatvorena cesta, postavljen je tek jedan mali sigurnosni trokut. Na terenu su bili i komunalni redari Grada Pule, no, nakon njihovog odlaska radovi su se i dalje nastavili neometano odvijati.

Nadležne inspektore također obavještavamo o našoj jučerašnjoj prijavi Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu Grada Pule, također temeljem dojave naših sugrađana na Zeleni
telefon, o sljedećem:
- potencijalnoj opasnosti za kupače, sukladno kojoj "je jedan od stupova ski lifta na Valovinama ,,proklizio ''u osloncu na dnu i opasno se nagnuo…..

Već dvije noći vlasnik pokušava pod okriljem mraka ,,sanirati '' stanje koje može dovesti do pada stupa , no to će biti gotovo nemoguće bez teže mehanizacije i otvaranja gradilišta".

- proširenju ugostiteljskog objekta na platformi ski-lifta dizanjem kata.

- betonskim blokovima koji se ne koriste, a ostavljeni su na dnu mora

Fotografije i video snimci radova betoniranja u moru na kojima se vide i kupači i prolaznici te radnici nalaze se ovdje:
https://drive.google.com/drive/folders/1hhPUkP1QUIRpvIgU962I5hq2o5pG8-cH?usp=sharing 

Građani se pitaju je li tvrtka koja izvodi radove dobila potrebne dozvole, ukazujući na čl. 134. Zakona o gradnji te članak 212. Kaznenog zakona.

Također, ovim putem temeljem zahtjeva za pristup informacijama:
- Grad Pulu molimo presliku zapisnika komunalnih redara Grada Pule koji će nastati nakon njihovog današnjeg izvida na lokaciji ski-lifta u uvali Valovine

- nadležne službe i inspekcije molimo da postupe po našoj prijavi te nas obavijeste o postupanju u zakonskom roku od 30 dana te nam i ranije, sukladno zakonski predviđenom roku za pružanje informacija temeljem ZPPI od 15 dana, dostave presliku dozvola za opisane radove te dokumenata iz kojih proizlaze informacije o tome jesu li radovi prijavljeni.