Na boćalištu u Sošićima, kod Kanfanara održano je sportsko natjecanje članova Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnice Istarske županije, ogranaka Poreč i Rovinj. Porečki ogranak okuplja veterane i dragovoljce sa područja grada Poreča i općina bivše Poreštine, a rovinjski sa područja Grada Rovinja i općina Bale, Žminj i Kanfanar.

S obzirom na epidemiološke mjere zbog pandemije Covid-19 natjecanje se održalo uz sudjelovanje manjeg broja sudionika u samo nekoliko disciplina: boćanju i šahu, te tradicionalnoj igri u kartama: briškuli i trešeti. Članovi Rovinjskog ogranka bili su bolji u natjecanjima, ali to nije utjecalo na ugodno druženje sudionika i gostiju nakon održanih igara, što je i bio prvenstveni cilj susreta veterana Domovinskog rata. (B.Š.)