I dok jedni bacaju tone otpada u šume i na livade drugi čiste: eko aktivisti iz Vodnjana proteklih su dana organizirali još jednu veliku akciju uklanjanja velikih količina otpada iz prirode. 

- Zahvaljuju svim sudionicima ekološke akcije, vijećnicima Nezavisne liste Edi Pastrovicchio i vijećnicima IDS-a Vodnjan, članovima IDS-a Vodnjan, članovima DVD-a Vodnjan, djelatniku gradske uprave Marku Šariću, direktorici i djelatnicima komunalnog poduzeća Contrada koji su odvezli otpad u Reciklažno dvorište i Vodnjanskom điru.

- Hvala Gradu Vodnjanu na marendi i prostoriji. Zahvaljujemo se također svima onima koji su se uključili u eko akciju čišćenja: djelatnicima Šumarije Pula koji su odvojili i utovarili 50 kubika otpada na lokaciji Polveriere, djelatnicima Metisa d.d. koji su preuzeli azbest, Hrvatskim cestama i djelatnicima komunalnog poduzeća Komunalac Fažana koji su zbrinuli 25 tona građevinskog i drugog otpada na granici između Vodnjana i Fažane. (Cinzia Boljun/foto Vodnjanski đir)