Još 2009. godine trgovačko društvo Modus dea d.o.o. tužilo je Grad Pula-Pola, radi raskida Ugovora iz 2005. godine o prodaji nekretnina. Tužbu su pokrenuli želeći naknaditi štetu radi izgubljene dobiti na kupljenim česticama, a prouzročene materijalnim nedostatkom kupljenih nekretnina.

Riječ je o zemljištu u Rizzijevoj ulici u pulskom naselju Vidikovac, površine 277 četvornih metara, za koje je Modus dea tražio povrat iznosa kupoprodajne cijene i plaćenog poreza na promet nekretnina zbog nemogućnosti izgradnje stambeno-poslovne zgrade na njemu.

"Na žalost, nakon što je bivša gradska uprava prodala nekretnine u Rizzijevoj, promjenom GUP-a područje je prenamijenjeno u prometnicu, odnosno na njemu nije bilo moguće graditi stambeno-poslovnu zgradu. Daljnji tijek postupka ovisi o odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske koja još nije donesena. Nadam se da će naš trud posljednjih godina dati rezultate te da će u konačnici Vrhovni sud ukinuti ili preinačiti presudu. U ovim financijski neizvjesnim vremenima ostati bez milijun eura je veliki gubitak s kojim se u ovom trenutku moramo nositi, a posljedica su nečijih ranijih pogrešnih postupaka“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

U postupcima pred redovnim i Vrhovnim sudom RH, Općinski sud u Puli četiri je puta donio presudu u korist Grada, dva je puta Županijski sud u Puli pravomoćno presudio u korist Grada Pula-Pola (dakle, dvaput je pravomoćno odbijen tužbeni zahtjev tužitelja), Vrhovni sud RH presudio je u korist Grada (odbio je kao neosnovanu reviziju tužitelja), međutim Ustavni sud RH je dva puta ukinuo presude redovnih sudova i Vrhovnog suda RH te vratio predmet na ponovno suđenje, izvijestili su iz Grada Pule. 

U trećem ponovljenom postupku 2022. godine donesena je djelomična presuda Općinskog suda u Puli kojom je ponovno odbijen tužbeni zahtjev na utvrđenje da je raskinut Ugovor o prodaji te na povrat kupoprodajne cijene za predmetne nekretnine, dakle suđeno je u korist Grada.

Međutim, presudom Županijskog suda u Puli preinačena je djelomična presuda Općinskog suda te je određeno da je Grad dužan trgovačkom društvu Modus dea d.o.o. isplatiti 335.026,58 eura, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 12., odnosno 22. prosinca 2005. pa sve do isplate, a parnica se nastavila u dijelu koji se odnosi na zahtjev radi naknade štete zbog izgubljene dobiti.

Kako bi pokušao ukinuti ili preinačiti pravomoćnu presudu Županijskog suda u Puli, Grad Pula je dana 18. travnja 2023. godine Vrhovnom sudu Republike Hrvatske podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv citirane presude, o kojem prijedlogu još nije odlučeno. Vrhovni sud svojom odlukom može ukinuti ili preinačiti pravomoćnu presudu i na taj način promijeniti ishod ovog spora u korist Grada.

U međuvremenu je trgovačko društvo Modus dea d.o.o. 10. svibnja 2023. godine FINA-i podnijelo zahtjev za izravnu naplatu pravomoćno dosuđene novčane tražbine u cijelosti po kojem zahtjevu je dosuđeni iznos u cijelosti zaplijenjen s računa Grada Pula-Pola.

Kako bi spriječio prijenos zaplijenjenog iznosa s računa Grada na račun trgovačkog društva Modus dea d.o.o. Grad Pula-Pola je poduzeo sve propisima predviđene pravne radnje i te podnio sve redovne i izvanredne pravne pravne lijekove pa je tako dana, 8. svibnja 2023. godine Općinskom sudu u Puli i Trgovačkom sudu u Pazinu podnio prijedloge za određivanje privremene mjere radi zabrane podnošenja zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji protiv Grada Pula-Pola kao i podnošenja bilo kakvog drugog prijedloga za ovrhu, po pravomoćnoj presudi, međutim u tim postupcima je pravomoćno odbijen. Također, dana 23. svibnja 2023. godine Općinskom sudu u Puli podnio je prijedlog za proglašenje nedopuštenim pljenidbe i prijenosa, prijedlog za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava te prigovor o ograničenju, odnosno opsegu provedbe ovrhe te je postupak još uvijek u tijeku, a pred Trgovačkim sudom u Pazinu podnio je 16. lipnja 2023. godine i tužbu radi proglašenja nedopuštenim pljenidbe i prijenosa novčane tražbine Modus dea d.o.o., u postupku izravne naplate protiv tužitelja Grad Pula-Pola, koji se vodi kod FINA-e, i koji postupak je još uvijek u tijeku.

Međutim, dana 7. veljače 2024. godine FINA je, postupajući po zahtjevu za izravnu naplatu pravomoćno dosuđene novčane tražbine, ukupno dosuđeni iznos od 944.723,78 EUR-a u cijelosti prenijela s računa Grada Pula-Pola na račun trgovačkog društva Modus dea d.o.o.

Zaključno, Grad Pula-Pola je tijekom postupka koji se vodi 14 godina poduzeo sve propisima predviđene pravne radnje te podnio sve redovne i izvanredne pravne lijekove protiv nepovoljne pravomoćne presude. Daljnji tijek postupka ovisi o odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske koja još nije donesena. Vrhovni sud svojom odlukom može ukinuti ili preinačiti pravomoćnu presudu i na taj način promijeniti ishod ovog spora u korist Grada Pula. (iPress)