Danas, 13. lipnja održan je peti sastanak službenog postupka mirenja pregovaračkog odbora Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, odnosno predstavnika sindikata dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Pula i predstavnika Grada.

Od dolaska nove gradske uprave, posljednje tri godine, plaće zaposlenih u dječjim vrtićima rasle su za gotovo 30 posto. Nova traženja sindikata sežu do dodatnih 40 posto za pojedine kategorije djelatnika, za što je u proračunu Grada potrebno osigurati dodatnih 2.500.000,00 eura.

Naime, predstavnici sindikata uputili su zahtjev za izjednačavanjem plaća i drugih prihoda sa plaćama zaposlenih u osnovnom školstvu. Sukladno zahtjevu, izjednačavanje plaća potrebno je provesti u razdoblju od godine dana.

Grad Pula u ovom trenutku nije u mogućnosti iz proračunskih sredstava (općih prihoda) isplaćivati plaću sukladno dinamici predloženoj od strane Sindikata, već je uz već navedena povećanja Sindikatu predložena dinamika povećanja plaća, kroz naredne dvije proračunske godine počevši od 1. rujna ove godine.

Bitno je napomenuti da su zaposleni u dječjim vrtićima „dijele sudbinu“ zaposlenih u Gradu Puli i zaposlenih kod svih proračunskih korisnika gdje je osnivač Grad Pula i plaća im se isplaćuje iz gradskog proračuna. Kod zaposlenih u školstvu plaća se isplaćuje iz drugog izvora, odnosno iz proračuna RH.

Rebalansom gradskog proračuna za 2024. godinu planirana su i sredstava za rast plaća u dječjim vrtićima u kojima je Grad osnivač. Ukupno predviđena dinamika rasta je nominalnih 15 posto na godišnjoj razini. Od toga se bruto plaća povećana za 12 posto već isplaćuje, a razlika od 3 posto planira se isplaćivati od 1. rujna 2024. godine.

Razumijemo stav i potrebe Sindikata o dodatnom povećanju plaća, no potrebno je naglasiti da kao osnivač tri predškolske ustanove na području grada kontinuirano ulažemo u sustav predškolskog odgoja, što se posebice može vidjeti po porastu plaća u posljednje tri godine. Uz poboljšanje materijalnih uvjeta zaposlenika, glavna je zadaća i namjera ove gradske uprave raditi na dodatnom poboljšanju sustava predškolskog odgoja, povećanju jasličkih i vrtićkih kapaciteta, ali i ulagati u postojeće objekte, koje je potrebno obnoviti.

U tijeku je dogradnja vrtića Centar čime će Dječji vrtići Pula dobiti prostor za dvije dodatne jasličke skupine kao i proširene kapacitete vrtićke kuhinje. U pripremi je projektno tehnička dokumentacija za izgradnju novog vrtića na Valmadama te će se krajem godine raspisati javna nabava za izvođača radova.  (iPress)